Naši partneri

Evropski PROGRES okuplja ključne zainteresovane strane koje rade na stvaranju uslova za bolji život stanovnika na jugoistoku i jugozapadu Srbije. One obuhvataju:

Ministarstvo za evropske integracije Vlade RS (MEI), koje je predvodilo pripremu Programa sprovođenjem konsultacija sa resornim ministarstvima, lokalnim samoupravama i ostalim zainteresovanim stranama. MEI će pratiti kvalitet rada Programa i obezbeđivati strateške smernice za njegovo sprovođenje.

Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU) koji je prvenstveno zadužen za upravljanje shemom bespovratne pomoći za projekte privredne i društvene infrastrukture na lokalnom nivou.

Resorna ministarstva Vlade RS, koja predstavljaju značajne aktere Programa i njegove sufinansijere. Ona su zadužena za praćenje sprovođenja Programa i pružanje smernica, pomoći i podrške po potrebi.

Delegaciju Evropske unije (DEU) u Republici Srbiji, jednog od donatora Programa, koji deli odgovornost za praćenje njegovog sprovođenja.

Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), drugog donatora Programa, koji deli odgovornost za upravljanje Programom.

Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS), koja snosi opštu odgovornost za sprovođenje Programa. UNOPS je zadužena za realizaciju opšteg cilja Programa ostvarivanjem rezultata Programa.

LSU obuhvaćene Programom - 34 LSU na jugoistoku i jugozapadu Srbije predstavljaju ključne aktere, korisnice i sufinansijere Programa. LSU i njihove institucije i organizacije zadužene su za preuzimanje „vlasništva“ nad aktivnostima koje se sprovode na njihovoj teritoriji. One obuhvataju:

Print