O Programu

Evropski PROGRES predstavlja najveći razvojni program u Republici Srbiji (RS) koji se usredsređuje na određeno područje, a ima za cilj da podrži održivi razvoj 34 lokalne samouprave (LSU) na jugoistoku i jugozapadu zemlje.

Sredstva za realizaciju Programa obezbeđuju dva velika donatora – Evropska unija i vlada Švajcarske – zajedno sa Vladom Republike Srbije.

Korisnicima se u okviru Evropskog PROGRESa pruža finansijska, tehnička i savetodavna podrška. Program sprovode Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) i Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU) pri Ministarstvu finansija RS.

Evropski PROGRES se usredsređuje na ostvarenje četiri rezultata:

  1. Jačanje lokalne uprave
  2. Unapređenje lokalne privrede
  3. Socijalnu inkluziju
  4. Podizanje svesti o značaju evropskih integracija

Načela rodne ravnopravnosti i dobrog upravljanja predstavljaju sastavni deo aktivnosti Programa, usmerenih na proširivanje mogućnosti najugroženijih i marginalizovanih članova društva da ostvaruju svoja ljudska prava.

Evropski PROGRES poštuje nacionalno i lokalno „vlasništvo“ nad aktivnostima jer ono predstavlja ključni preduslov za održivost svakog delovanja. Zato aktivnosti Programa proizilaze i oslanjaju se na važeću nacionalnu politiku a za cilj imaju da podstaknu i ojačaju delovanje Vlade RS na lokalnom nivou.

Podrška lokalnim samoupravama da razvijaju znanje i veštine potrebne za strateško planiranje i ostvarenje održivog razvoja u više sektora predstavlja osnovnu premisu Evropskog PROGRESa. Zbog toga su institucije i organizacije lokalnih samouprava naši ključni partneri u sprovođenju aktivnosti. Program takođe sarađuje sa nacionalnim institucijama, organizacijama građanskog društva, kao i organizacijama i projektima usredsređenim na razvoj, pri čemu nastoji da doprinese ostvarivanju pozitivnih promena za krajnje korisnike Programa – ljude koji žive na jugoistoku i jugozapadu Srbije.

Program se oslanja na dobru praksu i rezultate svog prethodnika, Programa EU PROGRES.

Print