Naš tim

Evropski PROGRES ima tim od tridesetak ljudi, koji uglavnom potiču sa jugoistoka i jugozapada Srbije. Ponosni smo na činjenicu da domaći stručnjaci i znanje igraju ključnu ulogu u sprovođenju celog Programa.

Podržavamo sprovođenje inicijativa koje se oslanjaju na strategije i teže ostvarivanju rezultata na kulturološki odgovarajuće načine. Naši timovi koji deluju iz naše četiri kancelarije u Beogradu, Nišu, Vranju i Novom Pazaru, su usredsređeni na izgradnju trajnih odnosa sa zainteresovanim stranama u svim područjima obuhvaćenim Programom.

Print