Jačanje konkurentnosti lokalne privrede

Srbija je 2014. godine po konkurentnosti lokalne privrede pala na 94. mesto na rang listi 144 zemlje Svetskog ekonomskog foruma, odnosno za dva mesta u poređenju sa prethodnom godinom. Slično tome, Srbija se na rang listi okruženja povoljnog za poslovanje Svetske banke objavljene početkom 2015. nalazila na 91. mestu od 189 zemalja, odnosno skliznula je za 14 mesta u poređenju sa prethodnom godinom. Podrobnija analiza ovih rang lista ukazuje na to da je situacija u nedovoljno razvijenim područjima alarmantnija i da iziskuje usredsređenu i stratešku podršku.

Evropski PROGRES je pak osmislio niz aktivnosti radi jačanja konkurentnosti lokalne privrede.

U okviru Programa će LSU biti pružena podrška u sprovođenju Zakona o planiranju i izgradnji koja će obuhvatati pružanje tehničke pomoći prilagođene potrebama svake partnerske LSU.

Program takođe planira da pruža podršku malim i srednjim preduzećima (MSP) u korišćenju inovacija, zadovoljavanju standarda i u prodoru na nova tržišta. MSP, a naročito poljoprivredne zadruge u LSU obuhvaćenim Programom, se ohrabruju da se udružuju u klastere i zadruge, što im omogućuje zajednički pristup tržištu. Dugoročni planovi uključuju i prodor na strana tržišta putem unapređenja upravljanja koje zadovoljava međunarodne standarde kvaliteta. Radna snaga će biti ojačana sprovođenjem aktivnosti Programa vezane za žensko preduzetništvo, u okviru koje će biti dodeljena bespovratna sredstva ženama koje žele da pokrenu sopstveni biznis.

Pored toga, u cilju bolje iskorišćenosti zemljišta i objekata u vlasništvu LSU i razvoja komunalnih službi, Evropski PROGRES će uložiti  pionirske napore u cilju formiranja javno privatnog partnerstva na jugu Srbije.

U okviru Programa se primenjuje dvojni pristup razvoju infrastrukture. Prvo, u okviru njega će LSU biti pružena bespovratna pomoć za pripremu tehničke dokumentacije, koja predstavlja nužan korak u izradi infrastrukturnih predloga projekata koji zadovoljavaju uslove za dobijanje sredstava Evropske unije i drugih donatora. Drugo, Evropski PROGRES sa Sektorom za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU) pri Ministarstvu finansija RS sarađuje na realizaciji shema bespovratne pomoći, u ukupnoj vrednosti od devet miliona evra, za sprovođenje projekata za unapređenje lokalne i regionalne infrastrukture.

Print