1. Da li su LSU obavezne da učestvuju u Evropskom PROGRESu?

Učešće LSU u aktivnostima Programa je dobrovoljno. Međutim, one LSU koje primaju finansijsku ili drugu vrstu podrške od Evropskog PROGRESa su u obavezi da je koriste na transparentan, odgovoran, efikasan i delotvoran način, u skladu sa potrebama lokalnog stanovništva. To je naš osnovni zahtev.

2. Ko radi u Evropskom PROGRESu?

Evropski PROGRES  sprovodi  tim od tridesetak ljudi, koji uglavnom potiču sa jugoistoka i jugozapada Srbije. Ponosni smo na činjenicu da domaći stručnjaci imaju ključnu ulogu u sprovođenju celog Programa.

3. Koliko je sredstava izdvojeno za pojedinačne LSU i po kojim kriterijumima?

Evropski PROGRES nije unapred izdvojio određena sredstva za svaku LSU. Finansijska, tehnička i drugi oblici podrške koju pružamo LSU prvenstveno zavise od nivoa angažovanja LSU i kvaliteta predloga projekata koje podnesu. LSU koje dokažu svoju posvećenost i uključe se u većinu aktivnosti Evropskog PROGRESa – kako one koje brzo ostvare vidljive rezultate tako i one kojima je potrebno više vremena ali njihovi rezultati imaju trajne pozitivne posledice po zajednicu imaju više izgleda da dobiju veću podršku. Ukratko, podrška Evropskog PROGRESa će biti pružena revnosnijim i posvećenijim LSU.

4. Da li je Evropski PROGRES nevladina organizacija?

Evropski PROGRES predstavlja partnerski program koji finansiraju Evropska unija i Vlade Švajcarske i Srbije a sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u saradnji sa 34 LSU koje su njime obuhvaćene. Dakle, Evropski PROGRES nije NVO već razvojni Program, koji finansiraju međunarodni donatori i koji se sprovodi u partnerstvu sa republičkim i lokalnim vlastima u cilju unapređenja kvaliteta života stanovnika 34 LSU.

5. Da li će veće LSU biti u prednosti nad manjim kad se budu prijavljivale za podršku posredstvom Evropskog PROGRESa?

Premda veće LSU obično imaju jače kapacitete i u stanju su da pripremaju kvalitetnije predloge projekata od manjih, Evropski PROGRES će utvrditi relevantne kriterijume i mehanizme kako bi osigurao da se sredstva dodeljuju što nepristrasnije i pravičnije. Na primer, manje LSU mogu da računaju na veću podršku Programa u pripremi relevantnih predloga projekata. Međutim, treba imati u vidu da će rezultati LSU u krajnjem zavisiti od njihovog sopstvenog rada, posvećenosti i kvaliteta podnetih predloga projekata.

6. Gde su Vaše kancelarije?

Evropski PROGRES ima kancelarije u Beogradu, Nišu, Novom Pazaru i Vranju. Program se sprovodi na terenu, u neposrednoj saradnji sa LSU, građanskim društvom i lokalnim zajednicama. Verujemo da taj naš pristup obezbeđuje dodatnu vrednost jer samo kroz svakodnevni rad na terenu i komunikaciju možemo da shvatimo potrebe naših partnera i građana.

7. Da li podržavate neku određenu političku opciju?

Evropski PROGRES je razvojni Program i nikad i ni pod kakvim okolnostima ne podržava bilo koju političku opciju. Program sarađuje sa predstavnicima 34 partnerske LSU koje su izabrali građani. Naši ciljevi nisu politički – Evropski PROGRES će raditi na unapređenju lokalne uprave, konkurentnosti lokalne privrede, socijalne inkluzije i infrastrukture, kao i na promovisanju evropskih vrednosti u skladu sa strateškim okvirom Vlade Republike Srbije. Naš opšti cilj je da unapredimo život ljudi na jugoistoku i jugozapadu Srbije i upravo su ti ljudi, a ne političke opcije, naši krajnji korisnici.

8. Koji postotak sredstava moraju LSU da obezbede za sufinansiranje bespovratne pomoći?

LSU će biti u obavezi da sufinansiraju bespovratnu pomoć odobrenu za lokalne projekte, najčešće u iznosu od 10% ukupne vrednosti projekta. Detalji će biti navedeni u javnim pozivima za podnošenje predloga projekata koji će se raspisivati tokom sprovođenja Programa.

9. Koja je vrednost projekata koje Evropski PROGRES može da finansira?

Evropski PROGRES obuhvata široki dijapazon aktivnosti i obezbeđivaće sredstva za sufinansiranje projekata vrednosti od nekoliko hiljada do nekoliko miliona evra.

Na primer, u okviru Fonda za učešće građana biće podržani projekti u vrednosti do 20.000 evra, dok će najviše 50.000 evra će biti izdvojeno za izradu tehničke dokumentacije za infrastrukturne projekte. Istovremeno, veća sredstva biće izdvojena za velike infrastrukturne projekte.

10. Da li će Evropski PROGRES objavljivati javne pozive za predloge projekata vezanih za lokalnu infrastrukturu?

U okviru Evropskog PROGRESa biće realizovana dva javna poziva za finansiranje projekata lokalne infrastrukture. Prvi poziv se sprovodi preko Sektora za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU) pri Ministarstvu finansija Republike Srbije. Drugi poziv će se realizovati preko Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).

11. Ko može da se prijavi za posao u Evropskom PROGRESu?

Svi oglasi za posao se javno objavljuju, na internet stranici Evropskog PROGRESa (www.evropskiprogres.org), kao i na globalnom portalu UNOPS i u nacionalnoj štampi, uglavnom u dnevnicima Blic i Politika. Evropski PROGRES je poslodavac koji pruža jednake mogućnosti za zaposlenje i naročito ohrabruje žene da se prijave. Svi kandidati koji zadovoljavaju potrebne kriterijume imaju šansu da rade u Evropskom PROGRESu.

12. Koliko će se dugo Program sprovoditi?

Evropski PROGRES je pokrenut maja 2014. i sprovodiće se do kraja marta 2018.