Opšti cilj

Opšti cilj Programa je da doprinese održivom razvoju jugoistoka i jugozapada Srbije poboljšanjem koordinacije između republičkih i lokalnih vlasti, unapređenjem ambijenta za rast u oblasti zapošljavanja, poslovanja i razvoja infrastrukture i unapređenjem dobrog upravljanja i socijalne inkluzije.

Evropski PROGRES će doprineti ostvarenju ovih ciljeva jačanjem upravljanja na lokalnom nivou, unapređenjem uslova za razvoj infrastrukture, jačanjem kapaciteta lokalnih samouprava za planiranje i upravljanje, stvaranjem povoljnijeg okruženja za razvoj poslovanja, kao i razvojem i podrškom sprovođenju politike socijalne inkluzije i zapošljavanja u okviru Programa.

Print