Predočavanje efekata pristupanja Srbije Evropskoj uniji

Komunikacione aktivnosti predstavljaju suštinski element sveukupnih napora Programa da podržava i promoviše sve aktivnosti Evropskog PROGRESa. Primenjujemo trojak pristup. Prvo, želimo da ljudi na jugoistoku i jugozapadu Srbije budu upoznati sa razlozima zašto sprovodimo aktivnosti, njihovim rezultatima i efektima Programa. Drugo, želimo da razjasnimo ulogu korisnika i kako oni mogu doprineti reformama u toku, kao i kako će pristupanje Srbije EU jednog dana uticati na njihov život. Konačno, usredsredićemo se na izgradnju jačih veza između Evropskog PROGRESa i lokalnih samouprava.

U saradnji sa svojim partnerima, u okviru Programa će biti pokrenute dve dugoročne kampanje promovisanja evropskih vrednosti čiji je krajnji cilj da informišu, edukuju, motivišu, inspirišu i u krajnjem ishodu izazovu pozitivne društvene promene među ljudima na jugoistoku i jugozapadu Srbije. Želimo da se naša publika uključi u rešavanje pitanja koja utiču na njen život, da shvati kako reforme pružaju prilike za poboljšanje, i, najvažnije, kako ona može tome da doprinese.

Veliki deo komunikacijskih aktivnosti biće usredsređen na što jasnije predstavljanje ciklusa pozitivnih promena.

Nužno je da korisici Programa saznaju kako samo kombinacijom razvojne podrške u njihovim LSU i njihovim aktivnim učešćem u ovom procesu dolazi do održivih, pozitivnih društvenih promena.

Print