Jačanje lokalne uprave, kapaciteta za planiranje i upravljanje

Program sprovodi brojne aktivnosti u cilju unapređenja lokalne uprave i jačanja kapaciteta za planiranje i upravljanje svojih korisnica - 34 lokalne samouprave.

Evropski PROGRES će u okviru napora da poboljša upravljanje javnim finansijama podržavati projekte kojima se unapređuje rad lokalnih poreskih uprava i pružaće pomoć u razvoju planova kapitalnih investicija i programskih budžeta.

Evropski PROGRES pruža naročito intenzivnu podršku jačanju kapaciteta LSU za upravljanje infrastrukturnim projektima. Postoje različiti modaliteti ove podrške – od davanja bespovratne pomoći za izradu planske dokumentacije do obezbeđivanja obuke u primeni željenog ugovornog modaliteta za sprovođenje projekata u oblasti građevinarstva koji je uspostavila Međunarodna federacija inženjera konsultanta, poznatija pod nazivom FIDIC. Napori u ovoj oblasti će obuhvatati obezbeđivanje obuke u primeni Praktičnog vodiča za ugovorne postupke (Practical Guide to Contract Procedures, PRAG) – te postupke ugovaranja EU sprovodi u svim svojim spoljnim aktivnostima. Očekuje se da će ovim kombinovanim pristupom biti unapređena efikasnost sprovođenja i delotvornost korišćenja sredstava koja su na raspolaganju za infrastrukturne projekte.

Napori Programa da unapredi rodnu ravnopravnost će obuhvatati pružanje tehničke pomoći prilagođene potrebama Mehanizama za rodnu ravnopravnost, uvođenje rodno osetljivog budžetiranja i finansiranje projekata kojima se unapređuje položaj žena u društvu. U temelju aktivnosti koje će se sprovoditi radi ostvarenja ovog rezultata leže napori da se podrži sprovođenje institucionalnih reformi u odabranim lokalnim samoupravama, čime će se na viši operativni nivo podići pet načela dobrog upravljanja – odgovornost, transparentnost, efikasnost, nediskriminacija i inkluzivnost lokalnih samouprava.

Dakle, reforma javne uprave na lokalnom nivou – jedan od ključnih preduslova za pristupanje Srbije Evropskoj uniji –  i dalje je u centru pažnje Evropskog PROGRESa.

Print