Beograd, 3. mart 2016.
Masivan potencijal drvne industrije Srbije
Južna Srbija, 19. januar 2016.
Prevencija požara u romskim naseljima
Lebane, 10. februar 2016.
Džemom protiv nezaposlenosti
U FOKUSU: LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA
RAZVOJNA ŠANSA

Zakon o finansiranju lokalne samouprave predviđa da se sredstva od naplate poreza na imovinu u celosti koriste u lokalnoj samoupravi. Ovo znači da se sav lokalno prikupljen novac ulaže direktno u opštinu gde je i prikupljen – u održavanje i građenje ulica, puteva, vodovodne i kanalizacione mreže, škola i vrtića kao i za ulaganje u kvalitetniji kulturni sadržaj. Dobit je naravno dvostruka, zadovoljni građani i funkcionalna opština.

TENDERI, OGLASI ZA POSAO I JAVNI POZIVI
Javni poziv za predloge projekata unapređenja konkurentnosti kroz kreiranje radnih mesta u privatnom sektoru
(april 2016.)
Javni poziv za podršku romskim organizacijama civilnog društva u iniciranju mera za socijalnu inkluziju Roma i Romkinja
(april 2016.)
Javni poziv za podršku lokalnim mehanizmima za rodnu ravnopravnost
(jun 2016.)
Button Text Custom Custom

Aktivnosti Evropskog PROGRESa, programa koji doprinosi održivom razvoju 34 opštine južne i jugozapadne Srbije, do kraja 2017. godine Evropska unija i Vlada Švajcarske podržaće sa ukupno 24,46 miliona evra.

Izdao Evropski PROGRES Sektor komunikacija | Šumatovačka 59, Beograd, Srbija | Tel: +381 11 243 5703 | rspc.ep.comms@unops.org