Raška, 3. april 2015.
Poslovi za ranjive u Raški – upornost daje prve rezultate
Niš, 27. februar 2015.
Spremna tehnička dokumentacija otvara vrata investicijama
Bujanovac, 3. februar 2015.
Studenti u Bujanovcu dobijaju novu zgradu u 2015.
U FOKUSU: RODNA RAVNOPRAVNOST
NA PUTU KA USPEHU

U Srbiji razlika u zaradama žena i muškaraca za isti posao je tolika da žene zapravo rade 40 dana godišnje besplatno. Ovo je tek jedna od rodnih neravnopravnosti koju Evropski PROGRES, uz podršku organizacije UN Women, postepeno menja uz blisku saradnju sa lokalnim samoupravama i ulaganjem u osnaživanje ženskog preduzetništva.

TENDERI, OGLASI ZA POSAO I JAVNI POZIVI
Tender za Pružanje usluga sprovođenja informativne kampanje „Približavanje evropskih integracija stanovnicima jugoistočne i jugozapadne Srbije“ (U toku)
Javni poziv Evropsko partnerstvo sa opštinama – infrastrukturni projekti na jugoistoku i jugozapadu Srbije (U toku)
Javni poziv za geografski informacioni sistem (Tokom maja 2015)
Javni poziv za projekte javno-privatnog partnerstva (Tokom juna 2015)
Javni poziv za pokretanje ženskog biznisa (Tokom juna 2015)
Button Text Custom Custom

Aktivnosti Evropskog PROGRESa, programa koji doprinosi održivom razvoju 34 opštine južne i jugozapadne Srbije, do kraja 2017. godine Evropska unija i Vlada Švajcarske podržaće sa ukupno 24,46 miliona evra.

Izdao Evropski PROGRES Sektor komunikacija | Šumatovačka 59, Beograd, Srbija | Tel: +381 11 243 5703 | rspc.ep.comms@unops.org