CFP 06-2015
Datum objave konkursa: četvrtak, 10. septembar 2015.
Datum zatvaranja: četvrtak, 5. novembar 2015, 15:00

Pružanje podrške za uvođenje međunarodnih standarda kvaliteta