EU i Vlada Švajcarske doprinele boljem životu stanovništva na jugu Srbije
EU i Vlada Švajcarske doprinele boljem životu stanovništva na jugu Srbije
EU i Vlada Švajcarske doprinele boljem životu stanovništva na jugu Srbije
EU i Vlada Švajcarske doprinele boljem životu stanovništva na jugu Srbije
EU i Vlada Švajcarske doprinele boljem životu stanovništva na jugu Srbije
EU i Vlada Švajcarske doprinele boljem životu stanovništva na jugu Srbije
EU i Vlada Švajcarske doprinele boljem životu stanovništva na jugu Srbije
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
Beograd, 22. februar 2018.

EU i Vlada Švajcarske doprinele boljem životu stanovništva na jugu Srbije

Otvaranje 700 novih radnih mesta i 96 novih preduzeća, doprinos privlačenju investicija za ekonomske i socijalne projekte čija vrednost trenutno premašuje deset miliona evra, i unapređenje socijalne uključenosti kroz poboljšanje društvenog i ekonomskog položaja više od 9.000 ljudi iz ranjivih grupa, samo su neki od rezultata koje je tokom tri godine rada razvojni program Evropski PROGRES ostvario u saradnji sa 34 lokalne samouprave jugoistočne i jugozapadne Srbije uz finansijsku podršku Evropske unije (EU) i  vlada Švajcarske i Srbije.

„Partnerstvo Srbije i EU mnogo je više od političkog procesa pridruživanja, otvaranja i zatvaranja poglavlja kako se to najčešće doživljava. To je duboka i snažna saradnja kroz koju EU podržava sveobuhvatni drušveni, ekonomski i politički razvoj Srbije“, rekla je predsednica Vlade Republike Srbije, Ana Brnabić na završnom događaju ovog razvojnog programa koji je održan danas u Beogradu.  Ona se zahvalila poreskim obevznicima EU i Vlade Švajcarske koji su izvdojili sredstva za implementiranje projekata u 34 lokalne samouprave u Srbiji.

Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović ocenila je da su pozitivni uticaji više od 250 sprovedenih projekata u domenu lokalne administracije, infrastrukture, konkurentnosti, i socijalne inkluzije već vidljivi, ističući da je  od 96 novoregistrovanih preduzeća najviše u vlasništvu žena i mladih koji su među teže zapošljivim grupama stanovništva, dok su neka postojeća preduzeća uz podršku programa povećala izvoz.

„Pokazali smo da naše lokalne samouprave umeju da koriste evropska sredstva a što je najvažnije taj uloženi novac je ostao u Srbiji na korist građana i građanki  i nijihovog boljeg života. Mislim da smo pokazali i odgovornost i spremnost za učenje i zajedno sa ministarstvima, Delegacijom EU, Vladom Švajcarske, UNOPS-om ostvarili jedan dobar rezultat, a da ćemo u budućnosti biti spremni da koristimo još više novca“, rekla je ministarka Joksimović.

Važan je napredak koji su 31 od 34 programske opštine ostvarile u unapređenju konkurentnosti i to posebno u onim oblastima na kojima je bila usredsređena podrška donatora Evropskog PROGRESa - upravljanju finasijama, pripremi tehničke i planske dokumentacije, izdavanju građevinskih dozvola i pružanju opštinskih usluga stanovništvu i privredi.

„Ojačani kapaciteti opština u pripremi i sprovođenju projekata važni su u kontekstu raspoloživih evropskih fondova ali i u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji jer će lokalne samouprave primenjivati 70 posto pravnih tekovina EU”, rekao je šef Delegacije EU u Srbiji, ambasador Sem Fabrici.

Kako je ambasador Fabrici rekao, EU je u proteklih 15 godina podržala više od 900 projekata sa ciljem da se unaprede uslovi života  u jugoistočnoj i jugozapadnoj Srbiji, i podsetio da je EU već sada glavni ekonomski partner, najveći donator i investitor u Srbiji, te da je Evropski PROGRES bio važan program jer je direktno uticao unapređenje života ljudi.
„EU ostaje posvećena podršci lokalnom razvoju, a novi program, EU PRO, koji počinje u u martu, obuhvatiće 99 lokalnih samouprava i ostaće fokusiran na  ekonomski razvoj”, rekao je Fabrici.

Ambasador Švajcarske u Srbiji Filip Ge je istakao da je kroz Evropski PROGRES direktnu korist imalo 273.000 ljudi, a da je u geografskom smislu program obuhvatio teritoriju sa milion stanovnika i stanovnica.

„Cilj Evropskog PROGRESa bio je da podstakne istinske društvene promene, što znači bolje uređene, bolje regulisane, ravnopravnije i inkluzivnije lokalne zajednice”, rekao je ambasador Ge dodajući da je Švajcarska preko programa prenela svoja znanja i iskustva iz dobrog upravljanja opštinama, ali tako da odgovaraju lokalnom kontekstu.

„Uspeh ovog programa je ostvaren zahvaljujući predanosti i naporima koje su pokazale lokalne vlasti, civilno društvo, privatni sektor i sami građani i građanke Srbie“, rekao je ambasador Švajcarske.

Kako je Ge rekao, oslanjajujući se na dobre rezultate Evropskog PROGRESa, švajcarska vlada će nastaviti podršku unapređenju lokalne uprave takođe u 99 opština kroz novi program, SWISS PRO, vredan preko šest million evra.

Grem Tindal, menadžer Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u Srbiji koja je sprovodila Evropski PROGRES, rekao je da su rezultati sprovedenih projekata konkretni i vidljivi počevši od nabavke opreme za 93 nova preduzetnika i preduzetnice, podrške postojećim preduzećima da unaprede proizvodnju, do mera za unapređenje socijalne inkluzije preko 9.000 ljudi iz ranjivih grupa, uključujući 3.600 Roma i Romkinja. Dvadeset građevinskih projekata, vrednosti preko 2.6 miliona evra, značajno su doprineli unapređenju kvaliteta živora na jugu zemlje kroz izgradnju i rekonstrukciju obrazovnih, socijalnih i zdravstvenih ustanova, kao i poboljšanju komunalne infrastrukture.

Kao posebno važna istaknuta je podrška programa u izradi tehničke i planske dokumentacije koja je već je dala merljive rezultate - sedam od 40 projekata koji su pripremljeni dobili su sredstva za realizaciju u visini od 3,3 miliona evra, dok je 36 izrađenih planova detaljne regulacije do sada doprinelo investicijama od 6,5 miliona evra.

„Verujemo da su Evropski PROGRES i prethodni programi koje su finansirale EU i Vlada Švajcarske postavili temelje za nove investicije i razvojne projekte koji, ukoliko se realizuju, mogu stvarno pomoći opštinama jugoistočne i jugozapadne Srbije da uhvate korak sa razvijenim delovima zemlje”, zaključio je menadžer UNOPS-a Grem Tindal.

Da bi se to postiglo, kako je Tindal rekao, opštine treba da ulažu posebne napore u planiranje i pripremu projekata, razvojne politike treba da imaju kontinuitet, a politika bi trebalo da bude u službi razvoja, a ne obrnuto kako je to ponekad slučaj.

Kao primer dobre prakse na skupu je predstavljen projekat zaštite sliva reke Raške od poplava realizovan u Novom Pazaru, koji je prema rečima gradonačelnika Nihata Biševca doprineo boljoj zaštiti stanovništva i imovine od poplava.

„Projekat čiju realizaciju su EU i Vlada Švajcarske podržale sa 650.000 evra, podrazumevao je izgradnju 13 pregrada na deset pritoka reke Raške i pošumljavanje preko 200 hektara zemlje, a pokazao se kao efikasan tokom poplava 2014. i 2016. godine kada je  sprečeno izlivanje nabujalih reka i nanošenje štete stanovništvu i objektima pored reke“, rekao je gradonačelnik Novog Pazara.

Gradonačelnik Vranja Slobodan Milenković je predstavljajući projekat infrastrukturnog opremanja  Slobodne zone „Bunuševac“ istakao značaj dugoročnog i blagovremenog planiranja za ekonomski razvoj, privlačenje investicija i nova radna mesta.

„Izrađena tehnička i planska dokumentacija stvorila je uslove za dolazak velikih investitora, a daljim unapređenjem, izgradnjom vodovodne i kanalizacione mreže, i pristupne saobraćajnice, spremni smo za nova ulaganja“, rekao je gradonačelnik Vranja.

Print