Evropska podrška unapređenju infrastrukture na jugoistoku i jugozapadu Srbije     14 novih projekata
Evropska podrška unapređenju infrastrukture na jugoistoku i jugozapadu Srbije     14 novih projekata
Evropska podrška unapređenju infrastrukture na jugoistoku i jugozapadu Srbije     14 novih projekata
Beograd, 24. avgust 2016.

Evropska podrška unapređenju infrastrukture na jugoistoku i jugozapadu Srbije - 14 novih projekata

Evropska unija i Vlada Švajcarske će preko razvojnog programa Evropski PROGRES finansirati sa milion i po evra 14 projekata lokalne infrastrukture u opštinama na jugoistoku i jugozapadu Srbije.

Upravni odbor Evropskog PROGRESa je na osnovu administrativne, programske i tehničke evaluacije predloga podnetih u okviru javnog poziva odobrio finansiranje projekata koji će prvenstveno poboljšati efikasnost i delotvornost sistema za vodosnabdevanje, uslove rada u školama, sportskim salama i centrima za kulturu, kao i kvalitet i dostupnost zdravstvenih i socijalnih usluga. Nekoliko projekata će dati neposredan doprinos povećanju energetske efikasnosti u lokalnim samoupravma, kao i ekonomskom razvoju kroz stvaranje boljih uslova za poslovanje.

„Razvoj infrastrukture je od ključnog značaja za unapređenje konkurentnosti programskih opština. On predstavlja preduslov za sve činioce koji neposredno utiču na razvoj – od obrazovanja do proizvodnje, privlačenja investicija i otvaranja novih radnih mesta. Tako se unapređuje ukupan kvalitet života ljudi i pruža im se mogućnost da ostanu da žive i rade u svojim sredinama“, rekao je Grem Tindal, menadžer Evropskog PROGRESa.

Tokom implementacije odabranih projekata doprineće se unapređenju i poštovanju principa dobrog upravljanja (odgovornosti, efikasnosti, transparentnosti, učešća građana i nediskriminacije) u opštinama u kojima će se sprovoditi projekti. datoj opštini.

Ukupan budžet svih projekata, uz doprinos opština u vrednosti od 336.703 evra, procenjen je na 1.843.567 evra.

Lista odobrenih projekata je dostupna na vebsajtu Evropskog PROGRESa http://www.europeanprogres.org/rezultati/sr/.

Print