Partnerstvo za zajednicu     evropska podrška za 24 nova projekta opština i organizacija civilnog društva
Partnerstvo za zajednicu     evropska podrška za 24 nova projekta opština i organizacija civilnog društva
Partnerstvo za zajednicu     evropska podrška za 24 nova projekta opština i organizacija civilnog društva
Beograd, 2. avgust 2016.

Partnerstvo za zajednicu – evropska podrška za 24 nova projekta opština i organizacija civilnog društva

Evropska unija i Vlada Švajcarske će preko razvojnog programa Evropski PROGRES podržati 24 nova partnerska projekta organizacija civilnog društva i lokalnih samouprava sa 320.100 evra. Projekti prvenstveno imaju za cilj da doprinesu ekonomskom osnaživanju i povećanju zapošljivosti među ranjivim grupama stanovništva sa jugoistoka i jugozapada zemlje, kao i unapređenju njihove socijalne uključenosti. 

U okviru drugog kruga poziva Fonda za učešće građana, koji je bio raspisan u martu ove godine, pristiglo je 48 prijava, a najbolji projekti odobreni za finansiranje biće realizovani u 20 programskih opština. Partnerske organizacije su obezbedile sufinansiranje u vrednosti od 44.300 evra.

„Projekti Fonda za učešće građana najviše pokazuju evropski karakter programa Evropski PROGRES јеr se njima podstiče partnerstvo između lokalnih samouprava i nevladinih organizacija, što čini osnovu dobrog upravljanja. Upravo građani i građanke svojim znanjem i energijom mogu da pomognu svojoj opštini da prepozna potrebe i da zajednički reše probleme koji postoje u zajednici“, rekla je Ana Nedeljković, menadžerka sektora za dobro upravljanje i socijalnu uključenost u okviru Evropskog PROGRESa. Ana Nedeljković je dodala da se kroz ovakve projekte Evropa približava građanima i građankama Srbije, jer oni konkretno doprinose promenama u svakodnevnom životu ljudi.

„Kroz nove projekte nastavljamo naš zajednički rad na ekonomskom osnaživanju ranjivih i marginalizovanih grupa, pokrećemo zapošljavanje kroz osnivanje novog socijalnog preduzeća, a radićemo  i na unapređenju i jednakosti pristupa usluga zdravstvene i socijalne zaštite za naše najranjivije građane, uvođenjem inovativnih metoda, kao što je, na primer, neurofidbek terapija. Takođe, promovisaćemo interkulturnu saradnju među mladima i raditi na unapređenju procedura finansiranja civilnog sektora iz lokalnih budžetskih sredstava”, navela je Biljana Kerić, saradnica programа za socijalnu uključenost.

Ona je podsetila i na dobre rezulate koje su ostvareni kroz 19 projekta finansiranih sa 400.000 evra u okviru prvog poziva Fonda za učešće građana, navodeći da su osnovana dva socijalna preduzeća u Lebanu i Bosilegradu, preko 30 žena iz teško zapošljivih kategorija je dobilo stalno zaposlenje, a omogućena su i 23 privremena zaposlenja za osobe sa invaliditetom sa mogućnošću za njihovo dalje radno angažovanje.  Projekti su doprineli i ekonomskom osnaživanju 30 najranjivijih porodica iz ruralnih sredina koje su započele proizvodnju meda i povrća.

„Uz podršku Evropske unije i Vlade Švajcarske otvorili smo prvo socijalno preduzeće u Jablaničkom okrugu i tako omogućili stalno zaposlenje za pet žena iz ranjivih kategorija koje su posebno ugrožene na tržištu rada”, kaže Slobodanka Pavlović, predsednica Upravnog odbora Udruženja žena „Ruža“, koje je u partnerstvu sa opštinom Lebane uspešno realizovalo projekat koji je podržan kroz prvi krug poziva. „Žene iz Lebana proizvode zimnicu, ostvaruju prihode za sebe i svoju porodicu, stekle su samopouzdanje, a zajedničkim radom smo doprineli rešavanju pitanja rodne ravnopravnosti, nezaposlenosti i diskriminacije“, zaključila je Slobodanka Pavlović.

Lista odobrenih projekata je dostupna na vebsajtu Evropskog PROGRESa http://www.europeanprogres.org/konten/sr/491/.

Print