Produžen rok za konkurs Evropskog PROGRESa za partnerske projekte opština i organizacija civilnog društva
Sjenica
Beograd, 22. oktobar 2014.

Produžen rok za konkurs Evropskog PROGRESa za partnerske projekte opština i organizacija civilnog društva

Zbog velikog interesovanja za aktuelni poziv za podršku projektima koji će biti realizovani u saradnji lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva a koji imaju za cilj osnaživanje ranjivih društvenih grupa u jugoistočnoj i jugozapadnoj Srbiji, Evropski PROGRES produžava rok za podnošenje predloga projekata do petka 14. novembra, do 16 časova.

Zbog velikog broja pitanja zainteresovanih organizacija, naglašavamo da je moguće partnerstvo organizacija civilnog društva sa nematičnim opštinama. Ovo znači da organizacije civilnog društva koje su registrovane u jednoj od 34 opštine koje su obuhvaćene programom Evropski PROGRES mogu ući u partnerstvo sa bilo kojom od ove 34 lokalne samouprave.

Detaljnije informacije o konkursu su dostupne na veb strani: http://www.euprogres.org/konkursi.php?oblast=pozivi.

Print