Grad Novi Pazar

Raški okrug

  • 100.410
  • stanovnika
  • 742 km2
  • Stepen razvijenosti
  • III grupa
  • Grad Novi Pazar
  • Gradonačelnik
  • Nihat Biševac
  • Stevana Nemanje 2
   36 350 Novi Pazar
  • 020 / 331 040
 • 20
 • Opštinski projekti
 • 12
 • Međuopštinski projekti
Učešće Programa 753.611 evra
Učešće Opštine 57.861 evra
Izrada programskih budžeta za 2016. i petogodišnjih planova kapitalnih investicija Planovi kapitalnih investicija i programsko budžetiranjeVrednost projekta: 5.333 evraUčešće Programa: 5.333 evraUčešće Opštine: 0 evra
Procena nivoa upravljanja lokalnih samoupravaDobro upravljanjeVrednost projekta: 1.475 evraUčešće Programa: 1.475 evraUčešće Opštine: 0 evra
Uspostavljanje GIS-aGeografski informacioni sistemi (GIS)Vrednost projekta: 111.690 evraUčešće Programa: 99.700 evraUčešće Opštine: 11.990 evra
Podrška reformi upravljanja na lokalnom nivou i opštinskim Stručnim centrima za dobro upravljanje Dobro upravljanjeVrednost projekta: 10.441 evraUčešće Programa: 10.441 evraUčešće Opštine: 0 evra
Pružanje obuke o uslovima FIDIC-a za ugovore o izvođenju radovaObuka za korišćenje FIDIC ugovora o izvođenju radovaVrednost projekta: 9.091 evraUčešće Programa: 9.091 evraUčešće Opštine: 0 evra
Podrška poljoprivrednim zadrugama za upotrebu novih tehnika i tehnologija u proizvodnji StočarstvoPodrška poljoprivrednim proizvođačkim grupamaVrednost projekta: 45.289 evraUčešće Programa: 36.005 evraUčešće Opštine: 9.284 evra
Podrška poljoprivrednim zadrugama za upotrebu novih tehnika i tehnologija u proizvodnji StočarstvoPodrška poljoprivrednim proizvođačkim grupamaVrednost projekta: 44.140 evraUčešće Programa: 39.700 evraUčešće Opštine: 4.440 evra
Uvođenje standarda proizvodnje i pripreme hrane u skladu sa islamskim verskim običajima (HALAL) u kompaniju „Polet“Uvođenje standarda kvaliteta i bezbednosti prehrambenih proizvodaVrednost projekta: 4.712 evraUčešće Programa: 4.712 evraUčešće Opštine: 0 evra
Vertikalna dimenzija dobrog upravljanja Dobro upravljanjeVrednost projekta: 6.176 evraUčešće Programa: 6.176 evraUčešće Opštine: 0 evra
Podrška u primeni elektronskog sistema za izdavanje građevinskih dozvola Podrška u primeni elektronskog sistema za izdavanje građevinskih dozvola Vrednost projekta: 2.088 evraUčešće Programa: 2.088 evraUčešće Opštine: 0 evra
Podrška klasterima – „Pešter agroklaster“; transformacija tradicionalnog mlečnog proizvoda kajmaka u moderni regionalni proizvodPodrška klasterimaVrednost projekta: 44.140 evraUčešće Programa: 39.700 evraUčešće Opštine: 4.440 evra
Frizerski i kozmetički salonŽensko preduzetništvoVrednost projekta: 9.947 evraUčešće Programa: 9.947 evraUčešće Opštine: 0 evra
Uvođenje sistema bezbednosti hrane (HACCP) u kompaniju „Enco“Uvođenje standarda kvaliteta i bezbednosti prehrambenih proizvodaVrednost projekta: 4.576 evraUčešće Programa: 4.576 evraUčešće Opštine: 0 evra
Resertifikacija sistema upravljanja kvalitetom (ISO 9001) u kompaniji „Dasa nameštaj“Uvođenje standarda kvaliteta i bezbednosti prehrambenih proizvodaVrednost projekta: 2.946 evraUčešće Programa: 2.946 evraUčešće Opštine: 0 evra
Studija izvodljivosti i planska dokumentacija za planinu GolijaProjekat GolijaVrednost projekta: 27.000 evraUčešće Programa: 27.000 evraUčešće Opštine: 0 evra
Podrška poljoprivrednim zadrugama za upotrebu novih tehnika i tehnologija u proizvodnjiPodrška poljoprivrednim proizvođačkim grupamaVrednost projekta: 4.211 evraUčešće Programa: 4.211 evraUčešće Opštine: 0 evra
Uvođenje sistema upravljanja kvalitetom (ISO 9001) u kompaniju „Nova DPI“Uvođenje standarda kvaliteta i bezbednosti prehrambenih proizvodaVrednost projekta: 2.946 evraUčešće Programa: 2.946 evraUčešće Opštine: 0 evra
Uvođenje sistema upravljanja kvalitetom (ISO 9001) u kompaniju „Eloxal“Uvođenje standarda kvaliteta i bezbednosti prehrambenih proizvodaVrednost projekta: 2.946 evraUčešće Programa: 2.946 evraUčešće Opštine: 0 evra
Delatnosti restorana Žensko preduzetništvoVrednost projekta: 9.997 evraUčešće Programa: 9.997 evraUčešće Opštine: 0 evra
Plan detaljne regulacijePlanovi detaljne regulacijeVrednost projekta: 20.000 evraUčešće Programa: 15.000 evraUčešće Opštine: 5.000 evra
Izrada glavnog projekta za sanaciju gradske deponije Golo brdoIzrada glavnog projektaVrednost projekta: 27.801 evraUčešće Programa: 24.870 evraUčešće Opštine: 2.931 evra
Radovi na zaštiti od erozije na obalama reke RaškeZaštita od erozijeVrednost projekta: 250.000 evraUčešće Programa: 250.000 evraUčešće Opštine: 0 evra
Izrada glavnog projekta za izgradnju crpne stanice i usisno-potisnog voda „Paričko brdo“Izrada glavnog projektaVrednost projekta: 24.750 evraUčešće Programa: 22.275 evraUčešće Opštine: 2.475 evra
Podrška klasterima – „Cipele iz Srbije“, klaster proizvođača obuće iz Novog Pazara Podrška klasterimaVrednost projekta: 40.420 evraUčešće Programa: 36.378 evraUčešće Opštine: 4.042 evra
Proizvodnja odećePodrška preduzetnicima i mikro i malim preduzećimaVrednost projekta: 26.246 evraUčešće Programa: 19.046 evraUčešće Opštine: 7.200 evra
Proizvodnja odećePodrška preduzetnicima i mikro i malim preduzećimaVrednost projekta: 18.979 evraUčešće Programa: 14.479 evraUčešće Opštine: 4.500 evra
Podrška socijalnom uključivanju na lokalnom nivouAktivnosti socijalnog uključivanjaVrednost projekta: 5.171 evraUčešće Programa: 5.171 evraUčešće Opštine: 0 evra
Primarna besplatna pravna pomoć i usluge pružanja pomoći u Novom Pazaru i TutinuFond za učešće građana (CIF 2)Vrednost projekta: 15.500 evraUčešće Programa: 13.941 evraUčešće Opštine: 1.559 evra
Računarsko programiranjeSamozapošljavanje mladihVrednost projekta: 9.932 evraUčešće Programa: 9.932 evraUčešće Opštine: 0 evra
Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvodaSamozapošljavanje mladihVrednost projekta: 4.500 evraUčešće Programa: 4.500 evraUčešće Opštine: 0 evra
Podrška inkluzivnim procesima –unapređenje zdravstvenih i higijenskih uslova u selu BlaževoAktivnosti socijalnog uključivanjaVrednost projekta: 9.442 evraUčešće Programa: 9.442 evraUčešće Opštine: 0 evra
Proizvodnja odevnih predmetaSamozapošljavanje mladihVrednost projekta: 9.587 evraUčešće Programa: 9.587 evraUčešće Opštine: 0 evra