Novi Pazar, 23. jul 2015.
Evropska podrška malim i srednjim preduzećima
Beograd, 29. maj 2015.
Milion evra za razvoj geografskih informacionih sistema
Vranje, 12. mart 2015.
Pozitivno iskustvo iz Vranja: kako privući investitora
U FOKUSU: FOND ZA UČEŠĆE GRAĐANA (CIF)
PARTNERSTVO U SLUŽBI NAJUGROŽENIJIH

Unapređivanje kapaciteta lokalnih samouprava (LSU) da zadovoljavaju potrebe građana predstavlja jedan od ključnih mandata Evropskog PROGRESa. Tokom prethodnih decenija je došlo do značajne promene u tom pogledu kada je reč o opštoj populaciji. Međutim, zadovoljavanje posebnih potreba najugroženijih grupa i dalje se nalazi van domena lokalnih samouprava i često je prepušteno lokalnim organizacijama građanskog društva (OGD).

TENDERI, OGLASI ZA POSAO I JAVNI POZIVI
Javni poziv za uvođenje međunarodnih standarda kvaliteta za mala i srednja preduzeća o bezbednosti i kvaliteta hrane (septembar)
Poziv za pružanje podrške za zaštitu geografskog porekla (septembar)
Poziv za podršku lokalnim mehanizmima za rodnu ravnopravnost (septembar)
Poziv za učešće u likovnom konkursu za kalendar Evropskog PROGRESa (septembar)
Button Text Custom Custom

Aktivnosti Evropskog PROGRESa, programa koji doprinosi održivom razvoju 34 opštine južne i jugozapadne Srbije, do kraja 2017. godine Evropska unija i Vlada Švajcarske podržaće sa ukupno 24,46 miliona evra.

Izdao Evropski PROGRES Sektor komunikacija | Šumatovačka 59, Beograd, Srbija | Tel: +381 11 243 5703 | rspc.ep.comms@unops.org