Rani brakovi: Od detinjstva do roditeljstva u trenu

Generalna skupština Ujedinjenih nacija u decembru 2014. usvojila je rezoluciju[1] sa ciljem jačanja napora za prevenciju i eliminaciju dečijih, ranih i prisilnih brakova, na taj način priznajući globalni značaj i negativni karakter ove pojave.

U Srbiji,  ranim ili „dečijim brakom“ smatra se bračna zajednica u kojoj su jedan ili oba bračna partnera mlađa od 18 godina. Nacionalne statistike naizgled nisu alarmantne – u proseku žene stupaju u brak sa 30 godina.[2] Međutim, situacija je drastično drugačija ukoliko se izolovano gleda romska zajednica u Srbiji.

Prema poslednjem popisu stanovništva, Roma u Srbiji ima 147.604[3], mada brojne domaće i međunarodne organizacije procenjuju da je ovaj broj znatno veći. Statistički podaci iz 2014. godine pokazuju da je 43% Romkinja između 15 i 19 godina trenutno udato, dok je taj procenat kod iste starosne grupe Romkinja iz najsiromašnijih domaćinstava 52%. Od toga, 57% devojčica udalo se pre navršene 18. godine života.[4]

Organizacija „Romska obnova, saradnja i alternativa – ROSA“, koja na teritoriji Leskovca i okolnih opština radi na unapređenju socioekonomskog položaja Roma i smanjenju diskriminacije, trenutno sprovodi projekat „Preventivno delovanje u sprečavanju ranih i prisilnih brakova kod Roma u Jablaničkom okrugu“, koji finansiraju Evropska unija i Vlada Švajcarske kroz Evropski PROGRES.

Projekat je fokusiran na obrazovanje javnosti, a prevashodno pripadnika romske zajednice i njenih članova sa maloletnom decom, o zdravstvenim, ekonomskim i socijalnim problemima stupanja u rani brak. Rezultati projekta bi trebalo da budu dvostruki – preventivno delovanje na sklapanje ranih brakova u romskoj zajednici, odnosno sprečavanje negativih posledica dečijih brakova kroz promociju obrazovanja.

U okviru projekta snimljena su dva promotivna filma koja, kroz narative Romkinja iz Jablaničkog okruga, teže da pruže sveobuhvatan i višedimenzionalan uvid u pojavu „ranog braka“. Filmovi pod nazivima „Rani brakovi – moja priča“ i „Rani brakovi – Samostalne i odlučne“ predstavljaju lična svedočenje pripadnica romske populacije o iskustvima sa ranom udajom i formiranjem porodice, ili pak sa borbom i istrajnošću na putu obrazovanja i profesionalnog ostvarenja. Njihova svrha je da budu informativni, edukativni, ali i da motivaciono deluju na mlade Romkinje i njihove roditelje.

Laura Saitović iz organizacije „ROSA“ kaže da su ona i njen suprug i sami rano stupili u brak, te se ideja za projekat rodila iz ličnog iskustva. Ona mladim Romkinjama i Romima poručuje da pre ulaska u bračne vode budu ambiciozni i istrajni i da vredno rade na sopstvenom razvoju:  „Sve je moguće ako se čovek veruje u sebe i uloži svoj maksimum.  Zato apelujem na svu romsku decu da postave sebi ciljeve, velike ciljeve, i da na njima vredno rade. Za brak i decu će uvek preostati vremena.“

Filmovi se mogu pogledati na jutjub stranici programa: Rani brakovi – moja priča i Rani brakovi – samostalne i odlučne.

 

[2] Zvanični podaci Republičkog Zavoda za statistiku iz 2015. godine

[3] Romi u Srbiji, Republički Zavod za statistiku, Beograd 2014.

Print