Međunarodne organizacije

UN WOMEN - www.unwomen.org

Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) u Srbiji - www.osce.org

Kancelarija Agencije za međunarodni razvoj SAD (USAID) - www.usaid.gov

Print