VA/2017/B5109/14610
Datum objave konkursa: petak, 22. decembar 2017.
Datum zatvaranja: utorak, 9. januar 2018, 24:00

Konsultant za mala i srednja preduzeća i za organizacije za podršku poslovanju (tri pozicije)