e-sourcing RFQ/2017/2563
Datum objave konkursa: utorak, 28. novembar 2017.
Datum zatvaranja: sreda, 13. decembar 2017, 12:00 CET

Javni poziv za dostavljanje ponuda radi uspostavljanja krovnog sporazuma za pružanje prevodilačkih i lektorskih usluga (UNOPS-RSOC-2017-S-018)