VA/2017/B5109/14487
Datum objave konkursa: utorak, 28. novembar 2017.
Datum zatvaranja: sreda, 6. decembar 2017, 24:00

Rukovodilac sektora za mala i srednja preduzeća i organizacije za podršku poslovanju