eSourcing ITB/2017/1371
Datum objave konkursa: ponedeljak, 23. oktobar 2017.
Datum zatvaranja: sreda, 8. novembar 2017, 15:00

Nabavka sistema za snimanje iz kola i kamera za telo sa stanicama za punjenje za Nacionalnu policiju Ukrajine