e-sourcing ITB/2017/1372
Datum objave konkursa: subota, 21. oktobar 2017.
Datum zatvaranja: ponedeljak, 6. novembar 2017, 12:00

Nabavka digitalnog rendgen sistema za bolnicu u Prokuplju