e-sourcing RFQ/2017/1364
Datum objave konkursa: sreda, 18. oktobar 2017.
Datum zatvaranja: utorak, 24. oktobar 2017, 12:00 (noon) CET

Nabavka video kamera za Nacionalnu policiju Ukrajine - ponovljeni tender UNOPS-UCP-2017-G-004