E-sourcing RFQ/2017/1016
Datum objave konkursa: četvrtak, 10. avgust 2017.
Datum zatvaranja: sreda, 23. avgust 2017, 14:00

Izrada i postavljanje 19 velikih tabli partnerstva sa EU