Datum objave konkursa: ponedeljak, 26. septembar 2016.

Rezultati javnog poziva - Podrška organizacijama civilnog društva u pilotiranju mera propisanih Strategijom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja na lokalnom nivou