UNOPS-ROADS-2016-W-016
Datum objave konkursa: petak, 24. jun 2016.
Datum zatvaranja: ponedeljak, 18. jul 2016, 12:00

Radovi na sanaciji dva klizišta u opštinama Valjevo i Bajina Basta