Datum objave konkursa: četvrtak, 15. oktobar 2015.
Datum zatvaranja: nedelja, 15. novembar 2015, 12:00

Propozicije likovnog konkursa za kalendar Evropskog PROGRESa 2016.